Bijdrage Evaluatie jaar­wis­seling 2017/2018


Cie Bestuur

13 juni 2018

Voorzitter,

Het oud- en nieuwfeest moet anders. We moeten af van de vele opgeblazen vingers, ogen en trommelvliezen. Dat vindt niet alleen de Partij voor de Dieren, maar het merendeel van de Nederlanders, doctoren, dierenartsen en de politie. Elk jaar zijn hulpverleners en omstanders de dupe van deze 'traditie'. Het OVV-rapport bevestigt daarbij nog eens dat actie echt nodig is. Echter, er verandert de komende jaarwisseling niets. Niet landelijk en ook niet in Den Haag.

Voorzitter, er zijn gewoon nog veel te veel vuurwerkslachtoffers jaar in jaar uit. En je zou maar een auto hebben die uitbrandt. Dit kunnen we toch niet accepteren? En het geweld tegen hulpverleners keert elk jaar weer terug; juist bij mensen die zich inzetten voor onze veiligheid.

Voorzitter, vorig jaar zijn we op een laat moment begonnen met vooruitkijken naar de nieuwe jaarwisseling en de Partij voor de Dieren wil dit voorkomen en zorgen dat we nu wel tijdig stappen zullen zetten. Allereerst door de officiële vuurwerkvrije zones uit te breiden.

Voorzitter, op sommige plekken zijn vrijwillige zones gewoon geen oplossing en moeten we echt stappen zetten om de overlast bij de volgende jaarwisseling aan te pakken. In de Thijssestraat is bijvoorbeeld overduidelijk dat er grote overlast is en daar moeten we een vuurwerkvrije zone instellen. Graag een reactie van de burgermeester.

In voorgaande debatten heeft de Partij voor de Dieren bovendien veelvuldig gepleit voor invoering van verboden in groengebieden. Telkens was de reactie van de burgemeester dat hier geen overlast was en dat om die reden geen zone zou worden ingevoerd. In haar rapportage geeft de burgemeester nu aan dat in Loosduinen bewoners in verschillende parken zich verenigden om deze vuurwerkvrij te houden. Zijn dit bij uitstek niet plekken waar vuurwerk inderdaad niet zou moeten worden toegestaan? Specifiek weten we dat in het Westduinpark, een Natura2000-gebied, elk jaar vuurwerk wordt afgestoken. Kreeg de burgemeester ook deze signalen afgelopen jaarwisseling? Is de burgemeester het met de Partij voor de Dieren eens dat hier afsteken onwenselijk is? Zou niet juist bij plekken waar dieren tot rust kunnen komen, bijvoorbeeld bij vogelrustgebieden, vuurwerk moeten worden verboden?

Mijn fractie zou ook graag een vuurwerkvrij Centrum zien. Hier staan monumentale gebouwen die we moeten beschermen, en er wordt al een centrale professionele vuurwerkshow gegeven. Indien we kiezen om veel geld te besteden aan een vuurwerkshow zouden we toch ook deze wijk vuurwerkvrij kunnen maken? Zo kan het centrum echt een feestgebied worden. Mensen die van het georganiseerd vuurwerk willen genieten of willen uitgaan zouden zich niet zorgen moeten hoeven maken om hun veiligheid. Graag een reactie van de burgemeester. Mijn fractie begrijpt niet waarom de burgemeester hier niet serieus naar kijkt. De beantwoording van onze schriftelijke vragen op dit punt is uitermate teleurstellend.

Voorzitter, dieren en het milieu ondervinden grote schade tijdens oud en nieuw. Zo is elk jaar de luchtkwaliteit beroerd en hebben dieren erg veel last van vuurwerk. Kan de burgermeester ingaan op de schade aan milieu en dieren tijdens de afgelopen jaarwisseling?

Voorzitter, elk jaar blijft er bovendien rotzooi over op het strand na de vreugdevuren. Hoe kunnen we dit voorkomen? Dit zou dit jaar toch anders verlopen?

Tot slot, de plaatselijke vuren. Vindt de burgemeester dat dit wenselijk is? Hoeveel schade wordt hierdoor veroorzaakt? Hoe zorgen we ervoor dat er geen schadelijke stoffen bij de branden vrijkomen?

Ik ben benieuwd naar de antwoorden en hoop dat de burgemeester bereid is om het beleid te verbeteren. Met kleine stappen kunnen we Den Haag bij oud- en nieuw al een stuk prettiger voor mens en dier maken.​