Bijdrage Duurzame impuls winkel­centrum Loos­duinen


1 september 2022

Winkelcentrum Loosduinen is een zeer versteende plek. De duurzame impuls gaat vooral over gevels en winkelformules. Groen wordt wel genoemd, maar niet concreet uitgewerkt. We weten inmiddels: bij een “toekomstbestendig winkelcentrum” hoort klimaatadaptatie. Zoals we van Green Cities kunnen leren: neem ook maatregelen die een bijdrage leveren aan de verlaging van de omgevingstemperatuur, het vergroten van de biodiversiteit en het afvangen van fijnstof. Groen in de gebouwde omgeving leidt tot meer welbevinden. Het publiek zal meer tijd doorbrengen in het winkelcentrum. Langer en ontspannen winkelen.

Loosduinen kent weinig ruimte voor bomen, door de weekmarkt en de parkeerdruk. Maar groene wanden zijn een belangrijke toevoeging op de genoemde punten voor onze steden. Ze verfraaien gevels en pleinen, verbeteren de luchtkwaliteit, isoleren, dempen omgevingslawaai en dragen bij aan meer biodiversiteit. En maken graffiti onmogelijk. Is hier naar gekeken? En naar groene daken? Zo niet, kan dat alsnog gebeuren? Is er onderzoek gedaan naar wateroverlast en hittestress?

Verder vragen we ons af wat wordt bedoeld met het “tijdelijk plaatsen van een boom”?

Interessant voor jou

Bijdrage Brief Luchthavenbesluit Rotterdam the Hague Airport

Lees verder

Bijdrage Voorgenomen besluit Shell verplaatsen fiscale vestiging naar Verenigd Koninkrijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer