Bijdrage Brief Lucht­ha­ven­be­sluit Rotterdam the Hague Airport


1 september 2022

Voorzitter,

We zitten in een klimaatcrisis en een van de maatregelen die nodig zijn is dat we minder gaan vliegen. De gemeenteraad heeft niet voor niets in haar zienswijze op de luchtvaartnota het belang van het reduceren van CO2 en stikstofuitstoot door de luchtvaartsector benadrukt. Ook heeft de raad het belang van het beperken van de overlast voor omwonenden benadrukt. Echter, voorzitter, in de brief van de wethouder zien we dit te beperkt terug in de hoofdinzet. We zien een inzet die afwachtend is en vooral gericht is op behoud van het vliegverkeer. Waarom zo afwachtend vraag ik aan de wethouder? Is de wethouder het eens dat Den Haag meer is dan toehoorder? Gaat de gemeente in elk geval zienswijzen op het luchthavenbesluit indienen?

Voorzitter, de aangenomen motie van de raad was duidelijk. De raad gaf aan dat uitbreiding van de geluidsruimte van RTHA onwenselijk is. Dit vertaalde het college in de zin, Den Haag 'streeft niet naar uitbreiding hiervan.' Dit is natuurlijk veel zwakker dan de motie. Graag een reactie waarom de wethouder zich niet feller uitspreekt.

Bewoners zijn inmiddels uit het overleg over het nieuwe luchthavenbesluit gestapt en de provincie en Rotterdam zien het participatieproces duidelijk als mislukt. Is de wethouder het hiermee eens? Welke consequenties verbindt Den Haag aan dit traject? Wat vindt de wethouder er verder van dat niet een krimpscenario van de luchthaven is onderzocht? Vindt de wethouder het ook niet gek dat slechts groeiscenario’s op tafel liggen gegeven de overlast van omwonenden, de klimaatcrisis en de stikstofcrisis? Wat ons betreft zou Den Haag zich net als andere gebieden veel feller moeten uitspreken. Door de luchthaven te sluiten kan op deze plek de woningcrisis en de ecologische crisis worden aangepakt. Laten we daarvoor gaan!