Bijdrage Eneco


Raad

20 december 2018

Voorzitter,

Je kan van mening verschillen over of het wenselijk is om Eneco te verkopen; dit is duidelijk een politieke keuze. Echter, openbare en transparante besluitvorming behoort dat niet te zijn.

Helaas is dit onderwerp nu wel verworden tot een politiek debat en een conflict met de coalitie. Wethouder Guernaoui kiest er consistent voor om zaken die geenszins vertrouwelijk zijn als vertrouwelijk aan te merken. En zo kunnen wij als Raadsleden niet publiek met elkaar in debat en nog erger kunnen onze inwoners ons niet afrekenen. Als we kiezen om veel informatie vertrouwelijk aan te merken is de echte publieke controle zoek en is van democratische verantwoording geen sprake.

Voorzitter, het is logisch dat sommige cijfers vertrouwelijk worden gelaten, maar in de brieven van de wethouder van de afgelopen tijd was het zoeken naar een speld in een hooiberg naar vertrouwelijke informatie. Ik snap best dat het de wethouder uitkomt om niet openbaar het debat te hoeven voeren over de reden van onderhandse verkoop of over de vraag waarom de gemeenteraad hier niet bij is betrokken. Dan komt naar boven hoe slecht alles is gemotiveerd en dat de betrokkenheid van de gemeenteraad een wassen neus is.

Maar dit is geen reden om de informatie geheim te houden. Ik zal in het vertrouwelijke deel een amendement hierover indienen.