Bijdrage Kanto­ren­stra­tegie


Raad

20 december 2018

Voorzitter,

In het verleden is een overschot aan kantoren ontstaan doordat te veel grond beschikbaar werd gesteld voor kantoren. Vervolgens is door het vorige college terecht ingezet op het verkleinen van de kantorenvoorraad. Bestaande plannen verdwenen, bijvoorbeeld bij Grotiusplaats. Nu gaan we weer het tegenovergestelde doen en de kantorenmarkt aanwakkeren.

De Partij voor de Dieren twijfelt of dit verstandig overheidsbeleid is. Wij vragen ons af of we over een aantal jaren wanneer de economie weer wat tegenzit concluderen dat er te veel kantoren zijn. Daarbij vragen we ons af hoe nou de weging plaatsvindt tussen wonen en bedrijvigheid. We hebben namelijk ook een woonagenda met de nodige ambities. Hoe komt dit samen?

Voorzitter, de conclusie is dat er tot 2025 kwantitatief genoeg locaties zijn. Door meer locatie bij te bouwen zorg je juist voor leegstand op die locaties. Wat doen we met die locaties? Bijvoorbeeld de snelweglocaties waar meer dan 100 duizend vierkante meter zit.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren was blij met de toezegging dat de wethouder gaat handhaven op de Wet Milieubeheer om te zorgen dat duurzaamheidsinvesteringen nu al plaatsvinden. Echter, dit is niet zo verwoord in de kantorenstrategie; hierin wordt alleen ingegaan op stimulerende maatregelen. Dit is vreemd. Dit des te meer nu de inzet van dit instrument een belangrijk landelijk en Haags uitgangspunt is. Vandaar het volgende amendement.

Dank.