Bijdrage De Titaan


Raad

20 december 2018

Voorzitter,

Mijn fractie was aangenaam verrast met het plan van De Titaan. Er worden grote stappen gemaakt wat betreft klimaatneutraal en circulair bouwen.

Er blijft echter wat te wensen over als het gaat om natuurinclusief bouwen. Dat er al groen aan de gevel komt, betekent niet dat er geen verdere elementen kunnen worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan regenwateropvang, nestkasten en bijenstenen. De Titaan heeft een voorbeeldfunctie voor de verdere ontwikkelingen op de Binckhorst, en zou daarom moeten uitblinken in natuurinclusiviteit. Vandaar de volgende motie.