Motie Natuur­in­clu­sieve Titaan


20 december 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 december 2018, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake De Titaan (RIS300772).

Constaterende, dat:

  • in de beleidsregel ecologie (RIS299318), conform de afdoening van de motie natuurinclusief bouwen (RIS 288182), is vastgelegd dat “de Binckhorst is aangewezen als pilotproject voor natuurinclusief bouwen. Nieuwe ontwikkelingen moeten dan ook voorzien zijn van natuurinclusieve elementen zoals kunstmatige verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen en/of biodiverse groene daken;”
  • in de afdoening van de motie natuurinclusief bouwen (RIS 288182) een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen is aangekondigd;
  • het college aangeeft dat natuurinclusief bouwen bij de Titaan moeilijker te realiseren is, omdat het constructief niet mogelijk is een waterbergend, groen dak te realiseren.

Overwegende, dat:

  • er bij natuurinclusief bouwen veel meer mogelijkheden zijn dan alleen een groen dak.

Verzoekt het college:

  • zich binnen het financieel kader van het project in te zetten zo veel mogelijk elementen van natuurinclusieve bouw volgens het gemeentelijk puntensysteem voor natuurinclusief bouwen bij De Titaan toe te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
HSP

Frans Hoijnck van Papendrecht
50PLUS


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Ook kapvergunning voor groengebieden

Lees verder

Motie Sustainability Board The Hague

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer