Bijdrage Wijziging APV i.v.m. dere­gu­lering


Raad

20 december 2018

Voorzitter,

Bedankt aan de wethouder voor dit voorstel. Zo verdwijnen veel onnodige regels. Over één onderwerp wil ik het nu hebben en dat zijn de regels rond bomenkap in groengebieden. En voorzitter, ik maak nu dit punt, maar veel andere partijen hebben eerder hiertegen geageerd.

Ik heb namelijk met grote interesse en waardering geput uit vragen die in het verleden door raadsleden Guernaoui, in zijn vorige hoedanigheid welteverstaan, Kapteijns, Van Vulpen en Toeters zijn gesteld.

De kern van hun bezwaren was het feit dat er andere regels gelden voor het kappen van bomen in bepaalde groengebieden. Wat maakt de Koekamp en de Uithof anders dan het Zuiderpark en Westbroekpark, vraag ik aan de wethouder?

Voorzitter, als Partij voor de Dieren maken we ons net als de HSP, GroenLinks en D66 zorgen over de bescherming van een groot aantal bomen in de Haagse groengebieden. Belanghebbenden kunnen zoals de partijen in hun vragen stellen geen bezwaar maken en de afspraken over communicatie met bewoners gelden niet. Daarom wilden deze partijen dit aanpassen, maar op het moment van de gestelde vragen kon dat niet. Maar nu wel voorzitter.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Natuurbescherming is dit veranderd en kunnen we als gemeente ook deze gebieden beschermen. Voorzitter, dit is de reden dat de Partij voor de Dieren het volgende amendement indient.

Dit amendement sluit ook naadloos aan bij het coalitieakkoord. Bomen vormen ons groene kapitaal en het college heeft de ambitie kapvergunningen zorgvuldiger te toetsen. Waarom zou dit opeens anders moeten zijn voor de groengebieden? En waarom zou opeens in deze gebieden slechts een melding bij de provincie volstaan?

Voorzitter, ook gebieden als de Uithof, Marlot en de Scheveningse Bosjes moeten we koesteren en gemeentelijk beschermen en daarom moeten we dit ook fatsoenlijk in de APV regelen.

Dank.