Bijdrage Fokker­ter­minal en omge­vings­ver­gun­ningen woningbouw


Twee­mi­nu­ten­debat

1 februari 2023

Voorzitter, we ontvingen een verbazingwekkende brief over de Fokker Terminal. Er wordt nog gedacht over noodzakelijke geluidsmaatregelen, terwijl we een paar maanden geleden onder stoom en kokend water een besluit moesten nemen over extra geld. Hoe rijmt de wethouder dit, ziet het de college de eerdere haast als onzorgvuldig?

Het blijft gek dat we als commissie lang niks hoorden, toen plotseling snel extra geld moesten toezeggen en dat het daarna weer niet klopt. Dit terwijl geluidsoverlast bij woningen een bekend risico is. Kan de wethouder uitleggen waarom dit nu, jaren na het omgevingsplan en de aanbesteding, pas aan het licht komt?

Bovendien blijkt duidelijk dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn. Toch zijn de woningen vergund. Klopt het dat dit dus sowieso tot extra kosten leidt? Zo ja, hoe ver wil het college gaan qua extra kosten, zijn minder bedrijfsactiviteiten een optie, en hoe wordt de raad verder op de hoogte gehouden?

Interessant voor jou

Bijdrage Demonstratie A12

Lees verder

Bijdrage Voorstel van het college Bestemmingsplan Madestein-Vroondaal, 5e herziening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer