Bijdrage Voorstel van het college Bestem­mingsplan Madestein-Vroondaal, 5e herziening


1 februari 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren ziet een voorstel voor wijzigingen in het bestemmingsplan dat als groot risico heeft dat het niets oplost. Er is steeds meer bebouwing mogelijk ten koste van groen en de wijk is nog steeds niet voltooid. Er is geen OV, slechte verkeersveiligheid en plannen voor massale bomenkap in het naastgelegen park. De communicatie met bewoners lijkt vaak via juridische conflicten te lopen. De vraag is of het college met dit voorstel nu dingen oplost of alleen maar erger maakt.

Allereerst, ook naar aanleiding van de insprekers: Hoe reflecteert de wethouder op de communicatie met bewonersverenigingen en bewoners? En welke rol gaat de wethouder pakken om te zorgen dat dit verbetert?

Verder vindt de Partij voor de Dieren dat de raad zeer matig geïnformeerd wordt. Ziet de wethouder dit ook? Nu lijkt dit voorstel op een reclamepraatje voor de oplossing van het college, terwijl die oplossing wel degelijk controversieel blijkt. Er mist verder in de informatie bijvoorbeeld verslag van participatie, maar ook dat afwegingen en alternatieven aan de raad gepresenteerd worden. Dus, waarom doen we dit, wat zijn gevolgen voor het groen, wat zijn financiële orde van groottes, waarom is deze route gekozen? Gaat de wethouder alsnog zorgen voor betere informatievoorziening aan de raad?

Dan het bestemmingsplan zelf. Kan de wethouder klip en klaar uitleggen waarom het college deze vorm van planschade compensatie voorstelt? Mijn fractie heeft de indruk dat het niets oplost: de wijk wordt niet mooier, de burenruzies niet minder, rechtszaken gaan door. Waarom worden er door het college geen alternatieven aan de raad voorgelegd?

Tot slot, groen en natuur zijn hier kind van de rekening. De Partij voor de Dieren is, zoals bekend tegen de massale bomenkap in Madestein. Kan de wethouder ingaan op dat de bomenkap voor extra watercompensatie blijkbaar nodig was mede door deze bestemmingsplan wijziging? Klopt het dat bomen worden gekapt omdat planschade wordt gecompenseerd op een manier waar niemand om vraagt?

Al met al lijkt dat het college met dit voorstel meer het eigen straatje schoonveegt in plaats van de wijk te verbeteren. Voorzitter, de Partij voor de Dieren roept de wethouder op het tij te keren en de wijk veiliger en groener te maken. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Fokkerterminal en omgevingsvergunningen woningbouw

Lees verder

Bijdrage Voorstel college over besluit intrekking beschermd stadsgezicht De Dreven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer