Bijdrage Voorstel college over besluit intrekking beschermd stads­ge­zicht De Dreven


2 februari 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is altijd tegen het opheffen van het beschermd stadsgezicht de Dreven geweest. We begrijpen ook goed het advies van de bezwarencommissie om het vorige besluit te vernietigen. We begrijpen echter niet de keuze van het college om het opheffingsbesluit in te trekken en dan ongeveer hetzelfde besluit weer te presenteren.

Wat de Partij voor de Dieren betreft zouden, zoals de commissie stelt, bepaalde gebouwen en structuren behouden dienen te blijven en moet dit ook verankerd worden met een extra bescherming in het omgevingsplan. Waarom is de wethouder hier niet toe bereid?

Daarnaast zouden we graag zien dat de sloopvergunning blijft bestaan. Op die manier kan voorkomen worden, zoals de adviescommissie stelt, er gaten ontstaan. Dit lijkt ons juist in een beschermd stadsgezicht wenselijk. Graag een reactie. Wij begrijpen niet waarom in het nieuwe planologisch kader juist dit wordt vastgesteld.

Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we leren uit het verleden en echt het advies van de adviescommissie en de welstandscommissie opvolgen en daarom beter omgaan met het beschermd stadsgezicht.


Interessant voor jou

Bijdrage Voorstel van het college Bestemmingsplan Madestein-Vroondaal, 5e herziening

Lees verder

Bijdrage Verklaring van Geen Bedenkingen Autowasstraat aan de Singel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer