Bijdrage Verklaring van Geen Beden­kingen Auto­was­straat aan de Singel


2 februari 2023

Voorzitter,

De initiatiefnemer wil energieneutraal, circulair en natuurinclusief zijn. Ondanks de mooie poging tot greenwashing gaat het hier om 4500m2 verharding voor auto’s. Dit terwijl het college steeds aangeeft dat ze het groen koestert. Waarom wil het college dan meewerken aan een autowasstraat waar al velen in Ypenburg zijn? En wat doet het college om het enorme verlies aan groen en waterberging te compenseren? Dit blijft vaag.

Voorzitter, de stikstofberekening rammelt ook aan alle kanten. Er staat eerlijk: er komt veel meer verkeer en dat zorgt ook voor veel meer uitstoot. Toch wordt geen schade voor natura2000 verwacht. Zo blijven we eindeloos in de stikstofcrisis. Weer kiest Den Haag voor meer auto’s, verharding, en uitstoot. Een technocratisch vinkje is gezet.

Het onderzoek naar stikstof tijdens de bouwfase zit niet bij de stukken. Het enige wat we zien is een schatting op basis van ervaring. Kan de wethouder de Aerius-inschatting delen ?

Dan het natuuronderzoek. Vanuit Overijssel uitgevoerd. 1 bezoek in november 2020. Dit onderzoek is niet geschikt. Goed dat de wethouder dit ziet. In het onderzoek staat: “De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels”. Nogal een understatement. Bijna geen vogels zijn dan nog bij hun nest. Waarom is er niet een fatsoenlijk natuuronderzoek gedaan en kan dat niet de standaardpraktijk worden?

Wat denkt de wethouder van dit natuuronderzoek en de onderbouwing van stikstof? Is hij het eens met de Partij voor de Dieren dat deze manier van redeneren de oorzaak is van problemen met de natuur? En wil hij net als de Partij voor de Dieren op deze plek iets doen om de klimaatcrisis en achteruitgang van de natuur te stoppen?

Interessant voor jou

Bijdrage Voorstel college over besluit intrekking beschermd stadsgezicht De Dreven

Lees verder

BIjdrage omgevingsvergunning Treublaan 2 in het kader van de Algemene verklaring van geen bedenkingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer