BIjdrage omge­vings­ver­gunning Treublaan 2 in het kader van de Algemene verklaring van geen beden­kingen


2 februari 2023

Voorzitter,

In 2020 besprak deze commissie dit plan. Toen was het PUK aan de orde. De raad gaf toen aan dat ze hiermee kon instemmen, maar nog wel 1 aanpassing wilde. Namelijk dat het groen minder zou worden aangetast. Er verdwijnt immers 528 m2 aan groene ruimte. Dit wordt slechts gecompenseerd met groene daken en een waterberging.

Het nu voorliggende plan lijkt weinig verandering te hebben ondergaan, ondanks de duidelijke motie. Er is nog steeds geen compensatie voor de verdwenen groene ruimte. Begrijpt de wethouder dat als de raad een motie aanneemt ze mag verwachten dat die wordt uitgevoerd en een plan erop wordt aangepast? Waarom is niks gedaan met de aangenomen motie?

Nu komt er nagenoeg geen extra groen bij, alleen een waterberging die al verplicht was volgens het waterschap. Graag een reactie.

Dan de stikstofdepostie. Dit plan ligt vlakbij kwetsbare natuur, namelijk 300 meter van Wapendal. Waarom is in dit plan geen stikstoftoets over de bouwfase opgesteld? Gaat dit alsnog gebeuren?

Interessant voor jou

Bijdrage Verklaring van Geen Bedenkingen Autowasstraat aan de Singel

Lees verder

Bijdrage Stand van zaken actiepunten beheersing projecten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer