Bijdrage Stand van zaken actie­punten beheersing projecten


2 februari 2023

Voorzitter,

De gemeente wordt keer op keer met bouwblunders geconfronteerd. Het lijstje met bouwblunders wordt bijna elke maand uitgebreid. Alleen al in het centrum gaat het de afgelopen jaren om 85 miljoen euro. De meest in het oog springende zijn Amare, dat 46 miljoen duurder is geworden, en de overkapping van de A12, dat 26 miljoen duurder is. De kosten zullen waarschijnlijk snel oplopen want we hebben nog geen informatie ontvangen over het KJ-Plein en Toren C.

De aansturing van de bouwprojecten en het informeren van de raad komt en beetje over als de ’fruitjoy’-reclame van de jaren 90. De bestuurder va de auto zit in zijn neus te peuteren totdat het jongetje roept: ‘Het is groen’. En dan na de botsing roept het jongetje ‘en nou is hij weer rood’.

Voorzitter, consistent horen we dat alles goed zit, totdat we volledig in botsing zijn gekomen en er geen weg meer terug is. Mijn fractie vraagt zich af of dit gaat veranderen. Graag een reactie van de wethouder.

De Partij voor de Dieren zou graag van het college een inschatting willen hebben van wat de balans is van de verschillende projecten van de afgelopen jaren. We zien dat het college nu een inschatting gaat maken, maar daarin kiest het ervoor om niet alle projecten mee te nemen die aan de raad zijn gerapporteerd, terwijl hier de grootste overschrijdingen in zitten. Graag een reactie. Ik zou graag van de wethouder horen dat hij alsnog bereid is een overzicht te sturen van de projecten van de afgelopen jaren.

Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we niet meer naïef zijn en toegeven dat we eigenlijk niet zo goed zijn in projectmanagement en ook eerlijk zijn dat we altijd te gunstig begroten. Dat betekent dat we minder moeten inhuren en ambtenaren beter moeten opleiden. Ook moeten we een grotere risicoreserve instellen. Graag een reactie van de wethouder op beide punten. Uit de eerdere brief begreep ik dat dit jaar we meer informatie krijgen over passende onzekerheidsmarges en de post onvoorzien. Wanneer komt dit?

Dan de nieuwe brief. Er wordt aangegeven dat niet 1 partij dominant is. Maar dat had toch niemand betoogd? Er werd juist aangegeven dat er maar een beperkt aantal partijen de opdrachten van de gemeente krijgen. Is hier ook naar gekeken? Is er bijvoorbeeld ook naar gekeken dat grote opdrachten slechts bij een beperkt aantal partijen neerslaan?

Dank u wel.


Interessant voor jou

BIjdrage omgevingsvergunning Treublaan 2 in het kader van de Algemene verklaring van geen bedenkingen

Lees verder

Bijdrage 4e stand van zaken energiecrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer