Bijdrage Demon­stratie A12


1 februari 2023

Voorzitter,

Het recht op demonstratie is een essentieel onderdeel van een democratische rechtsstaat. Hier moet niet aan worden getornd. De Partij voor de Dieren heeft grote zorgen of de burgemeester en het OM wel voldoende doordrongen zijn van dit grondrecht. Het College voor de bescherming van de Rechten van de Mens, Amnesty en vele andere organisaties spreken ook hun zorgen uit.

Voorzitter, via vreedzame demonstraties kunnen mensen hun mening uiten en bijdragen aan veranderingen. Door middel van acties, die vaak niet door de gevestigde orde werden gewaardeerd, is ervoor gezorgd dat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd, racisme werd tegengegaan en de-kolonialisme in gang gezet.

De overheid moet volgens de wet demonstraties ook faciliteren en terughoudend zijn met ingrijpen. Het preventief oppakken van mensen die een demonstratie organiseren is daarbij een intimiderende maatregel. Het College van de Rechten van de Mens geeft ook aan dat inzet van dit strafrechtelijk middel niet makkelijk te rechtvaardigen valt. Waarom geeft de burgemeester aan dat hij begrip heeft voor deze actie? Heeft hij dit ook in de driehoek aangemoedigd?

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we sowieso stoppen met de ongelijkwaardige behandeling van demonstranten. Klimaatactivisten worden van hun bed gelicht, terwijl voor demonstranten met tractoren een vriendelijke groet krijgen. Toen de trekkers Den Haag overliepen, over de A12 reden en hiertoe door FDF was opgeroepen werden deze mensen ook niet preventief opgepakt. Graag een reactie van de burgemeester. Ook bij de demonstratie zelf valt de ongelijke behandeling op. 768 actievoerders opgepakt, terwijl de tractorbezitter niet wordt aangehouden. Die ongelijke behandeling moet stoppen!

Verder zegt de burgemeester dat hij niet naar de inhoud kijkt, maar geeft wel aan dat deze demonstratie niets met meningsvorming te maken heeft. Waarom vindt de burgemeester, die zegt neutraal te zijn, dat deze actie niet inhoudelijk bedoeld is? Waar is verder de uitspraak van de burgemeester op gebaseerd dat er niet sprake is van een verantwoordelijke organisatie?

Dan de uitspraak van de burgemeester dat deze actie ontwrichtend is voor de samenleving en gevaarlijk is. Op een zaterdag is een 50km weg even afgesloten. Als dit zo ontwrichtend en gevaarlijk zou zijn dan wil ik de burgemeester vragen hoe dat zich verhoudt tot alle werkzaamheden die nu in de stad plaatsvinden waardoor je overal zo’n beetje moet omrijden. Is het afsluiten van die 50 km wegen ook zo gevaarlijk? Deze actie is ook niet zo ontwrichtend gegeven iedereen al wist dat dit ging gebeuren.

Dan nog de actie zelf. We zagen dat de politie over het algemeen vriendelijk en professioneel te werk ging. Echter we zagen ook dat agenten bewust mensen in het hoofd of ogen duwden en soms zelfs sloegen. Is dit volgens de burgemeester een normale werkwijze? Verder werden mensen zeer hardhandig aangepakt bij het nemen van foto’s. Ook viel op dat weer journalisten werden opgepakt. Graag een reactie hierop. Is de burgemeester het eens dat dit zeer schadelijk is?

Verder, nog wat vragen over de solidariteitsdemonstratie. Tegen deze mensen werd gedreigd dat als ze niet weg zouden gaan ze zouden worden aangehouden. Waarom wilde de burgemeester mensen op de stoep gaan oppakken? Heeft hij daar ook een noodbevel voor uitgevaardigd? Het kwam over als intimidatie van omstanders die niet op de snelweg stonden.

Al met al staat de Partij voor de Dieren voor het demonstratierecht en voor gelijke behandeling van dit recht. Laten we niet een repressieve staat worden, maar staan voor onze democratische waarden.

Interessant voor jou

Bijdrage Vierde voortgangsbericht Regiodeal Den Haag Zuidwest

Lees verder

Bijdrage Fokkerterminal en omgevingsvergunningen woningbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer