Bijdrage Fossiel­vrije bushokjes


9 december 2021

Voorzitter,

We zitten in een klimaatcrisis. Het college en de MRDH lijken dat te erkennen, maar als het erop aankomt duiken ze. Want hoe moeilijk is het nou om vanuit de MRDH in de aanbesteding de eis op te nemen dat we geen fossiele reclame willen? Dat we af willen van alle vervuilende Shellreclame.

De MRDH riep in de media dat ze open stond om dit aan banden te leggen, maar zodra ze aan de slag kan bedenkt ze wel een reden om het toch niet te doen. Want voorzitter, waarom kiest de MRDH ervoor om een Raadsuitspraak naast zich neer te leggen, terwijl ze ook een keer iets zou kunnen aantrekken van het democratische orgaan? Kan de wethouder ingaan op hoe de gesprekken binnen de MRDH zijn verlopen? Den Haag zegt dat ze graag in het contract iets wil opnemen en dan zeggen de andere gemeenten nee? Hoe kan zo’n verzoek zo makkelijk naast zich worden neergelegd? Zijn er verslagen van het MRDH-overleg waarin is vastgelegd dat inderdaad andere gemeenten niet aan de Haagse wens willen meewerken? Want deze zou de Partij voor de Dieren graag zien, want dit is echt een heel gek verhaal. Waarom zou de MRDH slechts willen meewerken als ze dat wettelijk verplicht wordt?

De MRDH verschuilt zich nu achter het zogenaamde Haagse beleid. Maar betekent dit dus wel dat ze dit beleid onverkort uitvoert? In het beleid staat namelijk dat elke reclame-aanbieder gevraagd wordt uit te leggen dat hij er alles aan heeft gedaan om bij te dragen aan duurzaamheid. Doet de MRDH dit dus wel? Dan valt toch zo’n fossiele reclameverbod er dan ook gewoon onder? Kan het college toelichten hoe MRDH op basis van dit beleid dus, nagelaten heeft om fossiele reclames te weren? Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat de aanbestedingsprocedure, op basis van dit beleid, onzorgvuldig is opgesteld? Kan de wethouder aangeven wat de opties zijn om de aanbestedingsprocedure, op basis van deze onzorgvuldigheid, te herzien? Hoe heeft het college überhaupt conform het vastgestelde beleid binnen de MRDH gestuurd op duurzaamheid?

Tot slot, De Partij voor de Dieren begrijpt niet dat het college niet nu al het beleid herziet. Graag een reactie. Jaren wachten op actie, is gegeven de klimaatcrisis onverstandig.

Interessant voor jou

Bijdrage Verbied verkoop bont en levende kreeften en krabben op markten

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel Opknapbeurt voor Haagse binnentuinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer