Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Opknap­beurt voor Haagse binnen­tuinen


9 december 2021

Voorzitter,

Dank aan de heer De Blok voor dit voorstel. Volgens mij wordt hiermee een goed punt aangestipt, namelijk dat er veel collectieve ruimte is wat vaak niet goed wordt beheerd. Dit kan beter.

Echter, wat we in het stuk missen is de natuur, want binnentuinen zijn ook waardevol voor vogels en bijen. Die worden echter niet genoemd en bij de inrichting ervan zou ook naar natuurwaarde moeten worden gekeken. Hoe zien de indiener en wethouder dit?

Wat het probleem is wat nu wordt aangepakt? Gras lijkt Groep de Mos als een probleem te zien. Klopt dat? Waarom? Wat is bijvoorbeeld het probleem in het plaatje van Mariahoeve?

Dan de vermeende overlast van dieren. Dat er ratten komen ligt niet aan struiken of bomen, maar aan het voedselaanbod. Een maatregel dat groen minimaal een meter van een gebouw afstaat, is ridicuul en zorgt ervoor dat we de stad minder groen maken. Is de heer De Blok bereid dit punt te schrappen?