Bijdrage Scha­loenstraat


9 december 2021

Voorzitter,

3 punten over het plan: over sociale woningen, voorzieningen en groen.

Allereerst de sociale woningen. Waarom wordt niet aan de sociale norm voldaan? Van de toe te voegen woningen zijn 20 sociaal en 350 marktwoningen. Dit is in strijd met de woonagenda; waarom? En waarom wordt dit dan niet aangegeven in het stuk?

Ten tweede de voorzieningen. Er wordt aangegeven dat de huidige voorzieningenstrip komt te vervallen. Hoe wordt dit gecompenseerd? Betekent dit dat er in Moerwijk dus meer woningen komen en een stuk minder voorzieningen? Waarom kleinschalige bedrijvigheid hier wegjagen? Elders in Moerwijk verdwijnt dit toch juist ook?

Ten derde heeft de wethouder toegezegd om in het najaar van 2020 meer informatie te geven over de inrichting van de buitenruimte. De wethouder heeft dinsdag een brief hierover gestuurd, maar eigenlijk staat hier alsnog niks in. Wanneer volgt de informatie over de buitenruimte? Aanleiding van de vraag was onder andere mogelijke bomenkap. Kan de wethouder aangeven of bomen worden gekapt? Wat is verder het gevolg van deze bouwplannen voor de ecologische zone en wordt ook overwogen om bijvoorbeeld een deel van de Hillenraadweg te versmallen en vergroenen?


Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel Opknapbeurt voor Haagse binnentuinen

Lees verder

Bijdrage Bestemmingsplan Schaloenstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer