Bijdrage Bestem­mingsplan Scha­loenstraat


15 december 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft vanaf het begin vragen gesteld over de groengevolgen van dit plan, maar heeft hier nog geen antwoord op mogen ontvangen. Het beloofde buitenruimteplan is nooit ontvangen. De wethouder gaf wel vorige week in de commissie aan dat mogelijk 40 bomen zouden moeten wijken. Vandaar de volgende motie die ik met de HSP indien:

Verzoekt het college:

  • de raad te informeren over het buitenruimteplan alsook de gevolgen voor de bomen en ecologische zone voordat omomkeerbare stappen worden gezet zoals het verlenen van kapvergunningen.