Motie Geen bomenkap zonder plan


Bestem­mingsplan Scha­loenstraat

15 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 15 december 2021, ter bespreking van het bestemmingsplan Schaloenstraat (RIS 310662).

Overwegende, dat:

  • rond de Schaloenstraat nu (nog) mooie grote bomen staan en de nieuwbouw plaatsvindt naast de ecologische zone;

  • er bij het bestemmingsplan Schaloenstraat 35 van de 42 bomen zullen worden gekapt;

  • wordt aangegeven dat bomen ter compensatie zo veel mogelijk terugkomen in het plangebied;

  • waar dat niet mogelijk is de bomen in de directe omgeving zullen terugkomen (met als uiterste optie een bijdrage aan het bomenfonds).

Constaterende, dat;

  • er nog geen plan ligt voor het herplanten van bomen, waardoor er geen enkele garanties worden geboden voor het behoud van groen in de buurt.

Verzoekt het college:

  • een plan te verstrekken aan de raad over het (her)planten van bomen (in de omgeving) voordat de kapvergunningen zijn verleend.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, CDA, ChristenUnie/SGP, PvdA