Bijdrage Gebieds­agenda Campus­bou­levard


Cie Ruimte

10 juni 2020

We vinden het verstandig de focus qua mobiliteit te verleggen en het Prins Bernhardviaduct aan te passen. Wel heb ik hier wat vragen over:

  • Wanneer ontstaat duidelijkheid over de mogelijkheid te verdichten boven sporen?
  • Waar komt de koningscorridor? Is dat ook langs de Prins Bernardviaduct?
  • Mooi dat gesproken wordt over vergroening, maar hoe wordt hier invulling aan gegeven? Wanneer komt het integraal buitenruimteplan en wordt dit met de raad gedeeld?
  • Nu wordt veel kantoorruimte aangelegd; in hoeverre is hier vraag naar (ook gegeven corona)?
  • Kan meer worden gezegd over de torens op de Belevuelocatie? De eerste impressies waren vrij lelijk. Wat is de stand van zaken? Hoe wordt op deze locatie omgegaan met het monument? Ik neem aan dat deze blijft staan, maar graag bevestiging?
  • Er worden nu heel veel torens op relatief dunne plots getekend? In hoeverre kan dit problematisch zijn; bijv op de plek van de fietsenstalling?
  • Over de vrijheidsplaats heeft mijn fractie zorgen, omdat deze weer onderhands bij Volker Wessels en Heijmans terecht komt en niet is gegund. Waarom?


Tot slot, nog de Koekamp en het KJ-plein. Beide zijn een bouwplaats. Moeten we hier dus nog minstens een half jaar naar kijken en komt er geen aanpassing om het een aantrekkelijkere ruimte te maken? Wanneer komt verder meer informatie over het haventje? Wij maken ons hier namelijk zorgen over.