Bijdrage Geluids­maat­re­gelen Fokker Terminal


31 augustus 2022

Voorzitter, bedankt. Het is bevreemdend om te lezen dat we ten tijde van een energiecrisis en de klimaatcrisis er in eerste instantie voor kiezen om geld uit te geven aan geluidsisolatie. De Partij voor de Dieren begrijpt de keuze van de wethouder niet. Het genoemde gasverbruik is erg hoog. Waarom zetten we niet in eerste instantie in op besparing van energie, goed voor de ondernemer en goed voor het klimaat?

In de brief wordt gezegd: “Een herprioritering binnen de Eneco-middelen bestemd voor de Binckhorst is noodzakelijk als gevolg van dit besluit.” Wat is precies de herprioritering?

Mocht het binnen een aantal jaar worden verkocht, wat gebeurt er dan met de investering? Hoe wordt daar mee omgegaan?

Waar ligt het probleem bij de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag: capaciteitstekort of geldtekort? Wil de wethouder dit gaan oplossen? Wat ziet de wethouder voor mogelijkheden om toch te zorgen dat zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen genomen worden? Vallen de investeringen gegeven de huidige gasprijzen niet onder de energiebesparing plicht? Dat wil zeggen: dat de investeringen in verduurzaming zich binnen 5 jaar terugverdienen. Zeker omdat het om werk-met-werk gaat, is het eeuwig zonde en onverkoopbaar om dit te laten liggen.

Tot slot: waarom horen we dit nu pas? Pas als de vergunningen voor bouwproject in het geding komen. Was dit risico niet eerder in beeld? Waarom is dit risico niet eerder bekend gemaakt?


Interessant voor jou

Bijdrage Ontwerpbestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht

Lees verder

Bijdrage Beantwoording Schriftelijke Vragen Toekomst Parkpop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer