Bijdrage Grond­beleid


Cie Ruimte

26 juni 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat duurzaamheid naar aanleiding van onze motie een prominente plek heeft gekregen in de nieuwe nota. Daarnaast begrijpen we de keuze om terughoudend te zijn met actief grondbeleid gegeven de grote bedragen en risico’s die daarmee gepaard gaan. Ook kunnen we de richting van de erfpachtplannen begrijpen. We hebben echter op al deze punten wel vragen.

Allereerst over duurzaamheid. Aangegeven wordt dat duurzaamheid als criterium wordt meegenomen. Kan de wethouder concreet maken voor welk percentage duurzaamheid in de beoordeling wordt betrokken?

Kan de wethouder verder uitleggen hoe het precies zit met het al dan niet verplichten van een GPR-score. In PUK’s staat vaak een GPR-score van 7 conform het oude gemeentelijke beleid; dit is ook in het Binckhorstplan vastgelegd. Dit zijn dan toch verplichte scores? Waarom kiest de wethouder dan niet voor een hoger score? Ik ontvang graag een toelichting van de wethouder hierover.

Ten aanzien van het grondbeleid steunt mijn fractie de keuze voor een meervoudig onderhandse competitie. Echter, wij zien dat in het verleden vaak juist wordt gekozen voor een enkelvoudige; denk bijvoorbeeld aan de Grotiusplaats. Kan de wethouder aangeven welke van de ontwikkelingen in het CID enkelvoudig plaatsvinden? Daarnaast maken we ons zorgen dat steeds dezelfde partijen uiteindelijk een bod doen; hoe zet de wethouder zich in om dit te voorkomen?

Over de grondprijzenbrief heeft mijn fractie nog vragen. Kan de wethouder uitleggen waarom rijtjeswoningen en vrijstaande woningen nu andere bvo-scores hebben? Mijn fractie begrijpt dit verschil niet. Ook zou ik de wethouder willen vragen of hij bereid is de grondprijzenbrief voor een second opinion voor te leggen?

Tot slot een vraag over erfpacht. Mijn fractie begrijpt niet dat voor hele dure woningen de afkoopprijs niet meegaat met de woningwaarde. Dit zorgt ervoor dat als een huis 2 miljoen waard is je evenveel betaald om de erfpacht af te kopen. Graag ontvang ik een zorgvuldige onderbouwing voor deze keuze.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Eneco en het Groene Consortium

Lees verder

Bijdrage Programma Onderwijshuisvesting 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer