Bijdrage Eneco en het Groene Consortium


Cie Bestuur

26 juni 2019

Voorzitter,

Samen met nagenoeg alle oppositiepartijen heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de uitsluiting van het Groene Consortium. De beantwoording is bedroevend, want in plaats van de vragen één voor één te beantwoorden geeft het college standaardantwoorden waar niemand wat mee kan. Het college weigert zo aan zijn informatieplicht aan de Raad te voldoen.

Daardoor blijft onduidelijk waarom Het Groene Consortium is uitgesloten. De gemeentelijke aandeelhouders zijn ontransparant over de te hanteren principes; een partij maakt bezwaar en het college gaat er niet op een duidelijke manier op in. Waarom vraag ik aan de wethouder? Waarom kiest de wethouder er niet gewoon voor om aan te geven op welke inhoudelijke gronden het Groene Consortium is uitgesloten? Zelfs vertrouwelijk weigert de wethouder de vragen te beantwoorden.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het gebrek aan transparantie, maar ook over het feit dat de door de gemeente later opgestelde regels zo gemaakt zijn dat alleen enorme bedrijven Eneco kunnen overnemen. Kan de wethouder hierop ingaan?

Hoeveel partijen mogen nu wel een bieding doen? Had het consortium inderdaad 3 miljard aan eigen vermogen beschikbaar en is deze inderdaad afgewezen op een financieel criterium?

Voorzitter, er staat in de brief aan partijen dat een inschatting wordt gemaakt of verwacht wordt dat aan de eisen rond de financiën later wordt voldoen. Dit is wat anders dan dat het geld nu beschikbaar moet zijn. Kan de wethouder hierop ingaan? Waarom wordt een partij met drie miljard eigen vermogen uitgesloten en niet op een later moment op basis van het financiële criterium beoordeeld? Voordat de boeken zijn bekeken moeten partijen al miljarden beschikbaar hebben; dit lijkt me toch wel een gekke gang van zaken. Op deze manier krijgen vernieuwende initiatieven geen ruimte. Waarom is hiervoor gekozen? Wat gaat er mis als dit consortium aan de volgende rond mag deelnemen?

Voorzitter, deze privatisering lijkt te worden verworden tot een spel waarbij de einduitkomst vast staat; een groot oliebedrijf koopt Eneco. Voor de bühne doen we dan alsof we een zorgvuldig proces doorlopen