Bijdrage Programma Onder­wijs­huis­vesting 2019


Cie Samen­leving

27 juni 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren focust vandaag op een gezonde leefomgeving van scholen. De duurzaamheid van schoolgebouwen is opgenomen in deze nota en dat is goed want daarmee krijgt duurzaamheid een rol in het dagelijks leven van de jongere generatie.

In de nota is te lezen dat er steeds strengere regels worden gesteld voor luchtkwaliteit, duurzaamheid en binnenklimaat van schoolgebouwen.

Zo is te lezen dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van schoolgebouwen met begroeide schoolpleinen en -daken met voldoende tijdelijke waterbergende capaciteiten de standaard moet zijn. Goed dat hier op ingezet wordt. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of iedere wijk wel een school heeft met een groen/blauw schoolplein? Is inzichtelijk te maken hoeveel scholen nu al groen/blauwe schoolpleinen hebben en hoeveel niet? Is bekend bij de wethouder of de overige scholen die nu nog geen groen/blauwe schoolpleinen hebben daar wel mee bezig zijn om te krijgen? Is het geen idee om een termijn te stellen aan de realisatie van groen/blauwe schoolpleinen?

Dan de luchtkwaliteit. Luchtverontreiniging is slecht voor de gezondheid en leid jaarlijks in Nederland tot 12.000 tot 24.000 doden per jaar aldus het RIVM. Een aantal scholen in Den Haag vallen onder de gevoelige bestemmingen. De jonge kinderen denken goed te doen door naar school te gaan, maar in werkelijkheid worden ze bestraft met een ongezonde luchtkwaliteit. De jongeren zijn extra kwetsbaar voor de blootstelling aan luchtverontreiniging. Is inmiddels een harde eis dat uitbreidingen van deze gevoelige bestemmingen niet wordt toegestaan? Worden er ook plannen gemaakt met deze scholen voor verdere aanpassingen, dan alleen maar de luchtfilters, waardoor de luchtkwaliteit op de locaties verbeterd, daarbij valt te denken aan het auto-luw maken of het verplaatsen naar auto-luwe locaties?