Stand van zaken Wmo rechts­zaken


Cie Samen­leving

27 juni 2019

Voorzitter,

Resultaatgericht werken tot welk resultaat leidt dat? Bij de technische bespreking van afgelopen week hebben we veel informatie gekregen over dat behaalde resultaten samengaat met subjectieve begrippen. Met als resultaat oneerlijke en onvolledige zorg.

Sinds de decentralisties zijn ongeveer 7.000 rechtszaken gevoerd over de WMO in nederland. Ruim 1.500 zijn zelfs tot de hoogste rechter uitgevochten. 41% van de WMO-rechtszaken waar een uitspraak valt is door de burger gewonnen. Volgens een woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak relatief veel in vergelijking met andere rechtszaken tegen de overheid die slechts 25 a 30% van de gevallen worden gewonnen door de burger.

Maar voorzitter, het is maar een topje van de ijsberg dat protesteert en de weg weet en kan bewandelen naar het gerechtshof. Daarom een vraag aan de wethouder als verantwoordelijk wethouder zorg: welke zorg gaan wij bieden aan de mensen die de weg naar een beroepsprocedure niet weten te bewandelen?

Verder om herhaling te voorkomen sluit ik me graag aan bij de vragen van PvdA, SP en GroenLinks.