Bijdrage Overige onder­grondse restaf­val­con­tainers


Cie Leef­om­geving

3 juli 2019

De Partij voor de Dieren heeft twee vragen.

De eerste vraag.

Het college geeft aan de maximale loopafstand van 125 meter, die in het originele raadsbesluit uit 2009 alleen “onder bijzondere omstandigheden” benaderd mocht worden, opnieuw los te laten. Het college formuleert echter geen nieuw maximum. Het college gaat, naar eigen zeggen, “extra zorgvuldig en aandachtig met de bewoners communiceren en overleggen.” Mijn fractie begrijpt niet hoe communicatie en overleg verre ORAC’s voor ouderen, mindervaliden of mensen die slecht ter been zijn toegankelijker zullen maken. Kan de wethouder dit toelichten?

Dan het tweede punt, voorzitter.

Het college geeft aan dat op 54 locaties plaatsing van een ORAC écht niet mogelijk is. Zelfs niet met een grotere loopafstand en maatwerk. Op die locaties past het college alternatieve inzamelmethoden toe, zoals minicontainers en inpandige voorzieningen.

Mijn fractie vraagt zich af waarom deze alternatieve inzamelmethoden niet worden toegepast op de locaties waar het college voorstelt de maximale loopafstand te overschrijden. Graag een reactie.