Bijdrage Program­ma­re­kening 2018


Raad

4 juli 2019

Voorzitter,

In de jaarrekening zien we op veel punten kleine stapjes vooruit. Echter, veel grotere zijn nodig. Zo is de CO2-uitstoot weliswaar gedaald, maar zitten we geenszins op een pad richting een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Ook staat in de jaarrekening dat er bomen zijn bijgekomen, maar te verwachten is dat de natuurwaarde niet erop is vooruit gegaan aangezien volwassen bomen vervangen worden door 100 nieuwe sprietjes.

Voorzitter, we bevinden ons in een klimaatcrisis. Zowel het klimaat als uiteindelijk alle leven op aarde staat onder druk. Om ons heen benoemen veel landen en steden dit en spreken over een klimaatnoodtoestand. In Nederland en in de jaarrekening zien we echter dat we vooral doorgaan op de ingeslagen weg. Meer urgentie is nodig. Vandaar de volgende motie.

Daarnaast merken we dat veel subsidieregelingen weinig worden gebruikt terwijl ze grote meerwaarde hebben. De Partij voor de Dieren pleit ervoor om veel gerichter voorlichting te geven. We denken dat wijk per wijk en huis per huis communicatie mogelijk is. Bijvoorbeeld “Weet u dat uw dak vergroend kan worden? Dit heeft veel voordelen. Wist u dat we daarom een subsidieregeling hebben?”. Nu zijn er maar 54 groene dakensubsidies verleend; dit kan meer en er is budget voor. Vandaar de volgende motie.

Ik noemde het al, groen staat steeds onder druk. Volgende week gaan we uitgebreid spreken over nieuwe plannen waar groen het onderspit delft: Madurodam en de Koekamp. En deze plannen zouden uitzonderlijk moeten zijn, maar zijn het allerminst. Op meer plekken verdwijnt groen, bijvoorbeeld voor bouwontwikkelingen, herontwikkelingen of fietspaden. Dit moeten we een halt toeroepen. Vandaar de volgende motie.

Over dierenwelzijn zijn we een stuk tevredener en daar wil ik wethouder De Mos voor complimenteren. Bijvoorbeeld ten aanzien van het ballonnenverbod en de bijdrage voor het vervoer van gewonde dieren. Echter, de Partij voor de Dieren heeft ook wel zorgen. En een groot zorgpunt is de veiligheid van hondenlosloopgebieden. We wijzen ze als gemeente aan, maar veilig zijn ze geenszins. Dit resulteert in veel te veel ongevallen. Een probleem hierbij is het budget om bijvoorbeeld die gebieden te voorzien van een hek. Vandaar de volgende motie.

Tot slot het inkoopbeleid. Dit verdient wat de Partij voor de Dieren betreft de prijs voor het treurigste beleid van 2018. Het Raadsvoorstel en de moties uit 2016 zijn nog steeds niet fatsoenlijk ingevuld. Een jaar geleden diende mijn fractie daarop een motie van treurnis in. Die is toen aangehouden aangezien de wethouder beterschap beloofde en met een plan na de zomer zou komen. Maar dit is nog steeds niet verschenen. Vandaar de volgende motie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Overige ondergrondse restafvalcontainers

Lees verder

Bijdrage Beantwoording schriftelijke vragen uitsluiting van het Groene Consortium

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer