Bijdrage Grond­wa­ter­debat


Commissie Leef­om­geving

7 februari 2019

Voorzitter,

Straks staat het water tot aan onze lippen. Klimaatverandering is gaande en nadelige gevolgen ervaren we nu al. Natte kelders worden onder andere veroorzaakt door zeespiegelstijging, vegetatieverandering in de duinen én lokale infiltratie van regenwater. Ook zijn er andere oorzaken van het grondwateroverlast zoals schade die is ontstaan door de werkzaamheden die zijn uitgevoerd bij het vervangen van het riool.

De Partij voor de Dieren streeft naar een duurzaam waterbeheer, daarbij is het infiltreren en bergen van regenwater een stap op weg naar een Den Haag dat klimaatverandering aankan. Daarom is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk groen wordt behouden en Den Haag kan rekenen op de realisatie van nog veel meer groen dat meehelpt aan het opvangen van regenwater en het tegengaan van verzadiging van de grond. Hierdoor wordt de stad, rekening houdend met de klimaatverandering, meer klimaatbestendig.

De Partij voor de Dieren heeft onlangs nog een bezoek gebracht aan de bewoners van de Vogelwijk. Een natte kelder is geen pretje en al helemaal niet als de gemeente geen luisterend oor biedt. We sluiten ons daarom ook aan bij de vragen van het CDA. Ook zouden we graag willen weten van de wethouder hoe erop toeziet dat voorkomen wordt dat door werkzaamheden waardoor bewoners met de nadelige effecten zitten. Een voorbeeld die de bewoners aangaven was dat een grote graafmachine het asfalt kapot sloeg in een smalle straat. De huizen trilden met als gevolg scheuren in de keldermuren. Hier was voor de werkzaamheden geen last van het grondwater.

Ook sluit mijn fractie zich aan bij de vragen over de klimaatatlas en het advies van de adviesraad van het CDA.