Bijdrage voortgang fiet­sen­stalling Koningin Juli­a­na­plein


Cie Ruimte

6 februari 2019

Voorzitter,

Het is niet alleen gestapelde bouw die plaatsvindt op het KJ-plein, ook stapelt de datum van ingebruikname van de ondergrondse fietsenstalling zich op. Niet vier maar vijfde keer op rij dat de oplevering van de fietsenstalling niet wordt gehaald. Deze uitloop heeft nu een prijskaartje van ruim 3,5 miljoen dat wellicht nog duurder gaat worden.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft eerder bij de totstandkoming van het Programma van Eisen in 2015 al haar zorgen geuit over het haastige besluit dat werd genomen. De aanbesteding van de boven- en onderbouw splitsen was al een project dat op voorhand torenhoge risico’s met zich meebracht. En een slecht idee volgens mijn fractie. Wij zijn dan ook niet verbaasd over het feit dat de fietsenstalling nog niet is gerealiseerd. Maar voorzitter, vijf keer de deadline van oplevering niet halen is haast ongeloofwaardig. Ligt in al die gevallen de verantwoordelijkheid bij een persoon of organisatie? Graag een reactie van de wethouder.

Ook de rol van de gemeente hierin zou kritisch moeten worden bekeken. Voorzitter, we horen graag van de wethouder of achteraf gezien de boven- en onderbouw wel tegelijkertijd en gesplitst kon worden uitgevoerd?

Een van de eisen waaraan partijen die met de tender meededen aan moesten voldoen was ervaring met het managen van de omgeving bij complexe projecten met vele belanghebbenden. Hoe kan het dat hier vooraf rekening mee is gehouden en achteraf de complexiteit toch torenhoog blijkt te zijn om het project tijdig te realiseren? De Partij voor de Dieren vraagt zich af welke afspraken met de ontwikkelcombinaties en de gemeente zijn gemaakt en onder wat voor omstandigheden? Of kunnen we nu met zijn allen concluderen dat deze afspraken ook in alle haast zijn gemaakt?

Het uitgangspunt in het programma van eisen was ook dat de fietsenstalling tijdens de bouw van de bovenbouw openbaar en toegankelijk blijft. De wethouders verkeer en stadsontwikkeling onderschreven dit nog met de woorden (en ik citeer) ‘De gecombineerde ontwikkeling van de fietsenstalling, het plein en de bebouwing is een stevige, maar haalbare opgave.’ Was deze uitspraak ooit haalbaar, vraag ik aan de wethouder. Voorzitter, deze spreuk geeft maar weer aan dat de ogen alleen maar gericht waren op het megalomane project en het onrealistisch snel realiseren hiervan. De zorgvuldigheid heeft daar onder geleden.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft weinig vertrouwen in het behalen van de nieuwe gestelde doelen, je kan immers niet met een lekke band gaan fietsen. Na vijf maal de oplevering van de fietsenstalling te hebben gemist, gelooft mijn fractie pas dat de fietsenstalling af is, als we er daadwerkelijk onze fiets in kunnen zetten.

De belangrijkste reden voor vertraging is de aangepaste bouwmethode. De fietsenstalling wordt nu in twee opeenvolgende fasen gerealiseerd. De bouwtijd is fors toegenomen en dat is pas later duidelijk geworden. Maar voorzitter, hoe is dat achteraf pas duidelijk geworden? Zijn dan niet alle risico’s etc. in kaart gebracht alvorens de definitieve keuze werd gemaakt voor de andere bouwmethode? Wat is uiteindelijk de belangrijkste reden geweest dat achteraf pas duidelijk is geworden dat er meer bouwtijd nodig was met de aangepaste bouwmethode?

Dan de verbindingstunnel. Voorzitter voordat de verbindingstunnel beschikbaar is, is er alleen een vaste trap en lift beschikbaar. Wat als deze lift kapot gaat? Is er dan een alternatief voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn om van beneden naar boven te gaan? Is daar over nagedacht?

Voor de verbindingstunnel wordt nu een separaat deelproject gestart. Maar voorzitter, moet dit project niet integraal meegenomen worden, want wat als het project niet past binnen de bestaande kaders? Wat als het duurder uitvalt omdat er aanpassingen nodig zijn aan de nieuwe opgeleverde fietsenstalling? Nemen we dan genoegen met een te dure en te laat opgeleverde fietsenstalling die niet eens volledig kan worden gebruikt en niet in directe verbinding staat met het station? Graag een reactie.

Tot zover mijn bijdrage