Bijdrage Ontwik­ke­lingen Haag­landen Medisch Centrum


Cie Samen­leving

6 februari 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de kwaliteit van de zorg bij de verdwijning van het Bronovo. De omliggende wijk is volgens de Haagse ouderen monitor de wijk met de meeste ouderen en zijn voornamelijk 75+ers.

In de werkbespreking van vorige week gaf de heer Doop aan dat wordt gekeken welke behoefte er is in de wijk en welke zorg in de buurt verleend kan worden. Namens de raad van bestuur van het HMC is nu een koers uitgezet en wordt een draagvlak gezocht. Mijn fractie ziet dit als de omgekeerde volgorde. Ook bij de eerste bewonersavond bleek dat het draagvlak ver te zoeken is. Zoals net de inspreekster ook aangaf met de petitie die door ruim 30.000 bewoners is getekend. Het is dan ook teleurstellend dat zij geen wederhoor krijgen van de raad van bestuur.

Van insprekers en andere omwonenden hebben we duidelijk het signaal opgevangen dat er behoefte is aan een polikliniek of huisartsenpost. Is de wethouder bereid om deze wens ook richting de raad van bestuur van het HMC vanuit de gemeenteraad Den Haag kenbaar te maken en of dit ook in de huidige omgeving gerealiseerd kan worden? De Voorzitter van de raad van bestuur van het HMC gaf aan dat gedacht kan worden aan plekken verspreid in de wijken die deze functie op zich kunnen nemen, maar is dit mogelijk gezien vastgestelde bestemmingen? Wanneer zouden die locaties dan duidelijk zijn wethouder?

De raad van bestuur van het HMC betrekt verder diverse partijen zoals de Haagse huisartsenorganisatie, verloskunde, de cliëntenraad na genoeg niet bij de toekomstplannen. Zoals we eerder hoorden vandaag in de werkbespreking blijft het bij mededelingen en niet bij betrokkenheid. Dit blijkt ook bij eerdere besluiten zoals de sluiting van de SEH in antoniushove. De organisaties slaan alarm over bereikbaarheid, aanrijdtijden voor patiënten en hulpverleners zoals de verloskundigen, het realiseren van de omschakeling van de zorgorganisaties in de bedrijfsvoering zoals de huisartsenposten.

Onze fractie proeft hier een mate van onzorgvuldigheid in besluitvorming als de diverse organisaties zorgen uiten hoe ze de zorg in de wijk kunnen invullen en garanderen op zo’n korte termijn. Voorzitter, juist deze organisaties verlenen de zorg aan de mensen die het nodig hebben. Deze mensen staan in het veld en moeten de toekomstplannen uitvoeren. Als deze organisaties al zorgen uiten over de kwaliteit van de zorg mbt het toekomstperspectief en er geen gehoor wordt gegeven door de raad van bestuur, wat dan?

Dan moeten we juist als gemeente gehoor geven aan deze signalen. Als gemeente kunnen we de raad van bestuur hier minimaal op aanspreken want het gaat wel over de zorg voor onze inwoners binnen onze gemeentegrenzen. We vernemen dan ook graag of de wethouder bereid is om bij de raad van bestuur erop aan te dringen om de hulpverlenende organisaties mee te nemen in de toekomst plannen en niet alleen mededelen?

Voorzitter, dan wil mijn fractie nogmaals haar zorgen uiten over de aanrijdtijden. De heer Doop heeft bij de werkbespreking aangegeven in gesprek te gaan met de ambulancedienst. Hierbij is een feit dat we niet kunnen ontkennen dat het Westeinde in het centrumgebied ligt. Hierdoor komen door drukte op de weg en wegwerkzaamheden aanrijdtijden in gevaar al helemaal als je geen blauw zwaailicht bezit. De wethouder is verantwoordelijk voor de ambulancedienst. Is de wethouder bereid om gesprekken te voeren om die aanrijdtijden niet in gevaar te laten komen door besluiten van een particulier? Is de wethouder ook bereid om bij de raad van bestuur erop aan te dringen dat een spoedeisende hulp op de huidige locatie of in de huidige omgeving kan worden behouden?

Tijdens de werkbespreking vorige week gaf de heer Doop aan dat hij de gemeente tijdens het toekomst proces nog wel ergens zou tegenkomen. De heer Doop doelde daar op de realisatie van een parkeergarage.

Maar voorzitter, ook bij verkoop van het Bronovo heeft de heer Doop hulp van de gemeente nodig. De huidige bestemming is maatschappelijk. Deze grond is pas van waarde als de bestemming verandert wordt. Is de wethouder bereid om op dit moment niet mee te werken aan de verandering van de bestemming? Zo hebben we als gemeente een sterke troef in handen om de kwalitatieve zorg te kunnen waarborgen.

Straks zijn de zorgbehoevende mensen de pineut dus laten we als raad onze rug recht houden en niet buigen voor het financiële gewin. Laten we als raad de kwaliteit van zorg voor onze inwoners voorop stellen.

Tot zover mijn bijdrage voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage Dekkingsgraad, bereikbaarheid en beschikbaarheid van AED's

Lees verder

Bijdrage voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer