Bijdrage Dekkings­graad, bereik­baarheid en beschik­baarheid van AED's


Cie Samen­leving

31 januari 2019

De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de vragen van NIDA. Ook wij hebben klachten van burgers gehoord die de gemeente oproepen om meer AED’s te plaatsen in de stad, en dan voornamelijk in de wijken waar deze nog schaars zijn.

Volgens de website van de hartstichting zijn er nog genoeg postcodes waar te weinig AED’s in de buurt zijn. Iedere minuut telt. Zou het college er voor openstaan om te kijken of er op de plekken waar nu een tekort is aan AED’s gemeentelijke panden staan, zoals stadsdeelkantoren of bibliotheken? En zou het college misschien díé plekken willen voorzien van AED’s en daarbij de prioriteit te geven aan de wijken waar nu weinig AED’s aanwezig zijn?​