Bijdrage Plan van aanpak Maat­schap­pe­lijke Opvang


Cie Samen­leving

31 januari 2019

Voorzitter,

Dank aan alle insprekers en de rekenkamer voor het verzette werk en advies.

Het is koud, het regent, je verlangt naar je huis waar je droog op de bank kan zitten. Of waar je, je handen kan opwarmen aan de verwarming. Helaas is een huis niet voor iedereen vanzelfsprekend.

De Partij voor de Dieren wil de wethouder dan ook complimenten geven voor zijn inzet voor de 10 actiepunten die naar de raad zijn gestuurd. Dit getuigt van goede bedoelingen. Mijn fractie heeft toch nog een aantal vragen.

Als je om wat voor reden dan ook op straat komt te staan kan je terecht bij de maatschappelijke opvang. Maar helaas, blijkt de zoektocht naar hulp een immense opgave. Zo blijkt ook uit de onlangs gepresenteerde onderzoeksresultaten van het Ministerie van VWS, waarbij mystery guests zijn ingezet om de toegankelijkheid van de opvanglocaties in Den Haag te testen. Uit twee van de vijf gevallen bleek het niet zeker of een persoon op een slaapplaats kon rekenen. Mijn fractie heeft hier al schriftelijke vragen over gesteld samen met de HSP, SP en PvdA.

Voorzitter, misschien dat de wethouder toch kort op dit punt kan reageren. Want hoe kan het dat mensen toch niet altijd op hulp kunnen rekenen als ze net de drempel over zijn om toch hulp te gaan zoeken? Hoe kan het dat mensen in onzekerheid zitten vanwege het gebrek aan binding met de regio? Wat is nu het beleid wanneer iemand niet verbonden is met de regio? Is deze procedure bij alle medewerkers bekend en hoeverre is hier sprake van maatwerk? Graag een reactie.

Het TV-programma De Monitor heeft ook stilgestaan rondom de menselijke maat van de maatschappelijk opvang. Zoals een van de insprekers aangaf draait het om vertrouwen en wantrouwen. Het is een vertrouwenskwestie en daar zijn nu twijfels over. Kan de wethouder aangeven wat de gemeente gaat doen om dat wantrouwen weg te nemen? Hoe wordt gewaarborgd dat de medewerkers van instellingen cliënten centraal stellen tijdens hun hulpvraag?

De rekenkamer heeft terecht het punt gemaakt over het terugkoppelen van bruikbare informatie aan de raad over de doelgroep, de ontwikkelingen binnen de doelgroep, de wachttijden om grip te krijgen op de keten. Kan de wethouder aangeven waarom geen gehoor is gegeven aan dit punt en hoe gaat de wethouder dit verwezenlijken?

Voorzitter, dan zou ik het graag hebben over punt 8 kleinschalige innovatieve woonvormen voor de maatschappelijke opvang. Ik sluit me graag aan bij de al gestelde vragen over dit onderwerp. Maar toch heb ik hier nog een vraag over.

Ieder jaar krijgen wij als partij direct of indirect vragen over daklozen die een slaapplaats zoeken waarbij hun gezinslid, de hond ook welkom is. Nu is het vaak een grote opgave om iets te vinden. De hulpverleners kunnen deze vraag ook niet altijd beantwoorden. Sommige daklozen zouden zelfs een huis laten passeren als ze hun hond niet mee mogen nemen. De documentaire Sleeping Ruff geeft de bijzondere band tussen de dakloze en hun maatje goed weer.

Voorzitter, het is nu het moment om locaties zo in te richten om een breed scala aan mensen in nood te helpen. Kan de wethouder aangeven of ook bij het inrichten van locaties ook een inpandige opvang mogelijkheid wordt gerealiseerd zodat mensen samen met hun trouwe vriend opgevangen kunnen worden? Zouden deze locaties tegen die tijd ook gecommuniceerd kunnen worden? Zo bestaat er al het HOPE project waardoor mensen kunnen zien waar zij welkom zijn met hun hond. Graag een reactie.

Het is goed dat het college wil werken aan het veranderen van de beeldvorming over daklozen en maatschappelijke opvang in onze stad. Hoe bereik je in een grote stad als Den Haag een omschakeling in beeldvorming naar een vergeten groep?

Voorzitter, ik zou de wethouder graag een voorbeeld van een campagne meegeven die in praktijk duidelijk lijkt te werken en een stimulans is voor allerlei andere mooie initiatieven waarbij daklozen diverse kansen krijgen zoals banen, scholing en woningen. In Edinburgh heb je ieder jaar het initiatief ‘Sleep in the Park’. Hierdoor kan iedereen ervaren hoe een dakloze zo'n nacht ervaart. Is het college bereid om dit initiatief mee te nemen om daklozen in Den Haag verder te helpen naar een mooie toekomst?

Tot slot sluit ik me aan bij het voorstel van CU over het omzetten naar een raadsvoorstel van dit actieplan.​

Interessant voor jou

Bijdrage trackkeuze verkoopproces Eneco

Lees verder

Bijdrage Dekkingsgraad, bereikbaarheid en beschikbaarheid van AED's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer