Bijdrage track­keuze verkoop­proces Eneco


Cie Bestuur

30 januari 2019

Voorzitter,

Over de verkoop van Eneco is al veel gesproken. Dat de Partij voor de Dieren niet blij is met de verkoop van Eneco en de geheimhouding rondom dit onderwerp moge duidelijk zijn. Wij zijn van mening dat een transparante manier van besturen zorgt voor een eerlijker, democratischer en verantwoordelijker proces. Daarnaast zijn wij niet blij met de keuze van controlled auction nu er een meerderheid is voor verkoop.

Voorzitter, in de brief kan men lezen dat een van de aspecten waarop is getoetst ‘de voortzetting van de duurzame strategie’ is. Mijn partij wil graag weten wat de uitslag van die toetsing was bij alle verschillende privatiseringsopties. Ook zijn wij benieuwd hoe duurzaamheid geborgd zal worden bij de methode waar nu voor gekozen wordt. Kan de wethouder bevestigen dat hier alsnog wijzigingen worden doorgevoerd nadat de aandelen verkocht zijn?

Voorzitter, hoewel mijn fractie niet blij is met de manier waarop dit proces is uitgevoerd, is het goed dat in ieder geval een deel van de opbrengst zal worden uitgegeven aan duurzaamheid en dat de wethouder op deze portefeuille eindelijk wat middelen tot haar beschikking zal krijgen. De Partij voor de Dieren kijkt ernaar uit om eindelijk wat grote stappen richting ons doel in 2030 te zien.

Maar, voorzitter, dit is natuurlijk water naar de zee dragen als het bedrijf zal worden overgekocht door het minst duurzame bedrijf van Nederland, Shell.

Als het klopt dat duurzaamheid op geen enkele manier geborgd kan worden, is de enige manier om invloed uit te oefenen op de toekomstige duurzaamheid van het bedrijf hoge voorwaarden stellen aan welke partijen het bedrijf mogen kopen.

De wethouder deed eerder de uitspraak dat er meerdere geïnteresseerde partijen zijn voor de verkoop. Kan de wethouder mij ook geruststellen door te zeggen dat duurzame bedrijven wat het college betreft voorrang hebben op fossiele bedrijven?