Bijdrage Duur­zaamheid deel­ne­mingen


Cie Bestuur

30 januari 2019

Voorzitter,

Veel dank voor dit stuk aan de wethouder. Als Partij voor de Dieren waarderen we dit erg. Het geeft goed weer op basis van openbare bronnen waar de inzet van de deelnemingen op is gericht. Fijn ook dat dit openboekenonderzoek naar duurzaamheid van de Haagse deelnemingen voortaan wordt opgenomen in de jaarlijkse rapportage verbonden partijen.

Deze brief smaakt tegelijkertijd ook naar meer. Ik zal 3 zaken benoemen:

Allereerst kunnen we deze brief gebruiken om deelnemingen te vergelijken en kijken of ze van elkaar kunnen leren. Heeft de wethouder dit bekeken? Bij interne bedrijfsvoering spelen vaak namelijk dezelfde vragen en dan zou het nuttig kunnen zijn om elkaar verder te helpen.

Ten tweede zouden we ook kunnen kijken of we niet met bepaalde deelnemingen een gebied kunnen kiezen om samen aan duurzaamheid te werken; een energienetwerk, waternetwerk en tramnetwerk kunnen samen met de gemeente meer bereiken dan alleen. Hoe ziet de wethouder dit? Dit sluit aan bij een aantal initiatieven die Stedin en Dunea nu al, vaak in andere steden, nemen.

Ten derde zouden we deze brief kunnen gebruiken om als gemeente te bepalen waar we aanvullende sturing op deelnemingen willen inzetten. De gemeente kan namelijk sterker haar rol pakken door bijvoorbeeld bij aandeelhoudersvergaderingen aandacht te vragen voor haar doel om klimaatneutraal te worden en deelnemingen te vragen hoe zij hieraan bijdragen. Is de wethouder hiertoe bereid? We zien namelijk veel mooie woorden maar concreet wordt het vaak niet. Wanneer zullen deelnemingen bijvoorbeeld klimaatneutraal zijn en welke investeringen zullen ze daarvoor doen? Zou de wethouder bereid zijn om hier met een aantal deelnemingen Stedin, HTM, BNG en Dunea mee te beginnen? Bijvoorbeeld door de deelnemingen te wijzen hoe de gemeente duurzame energie inkoopt en ze te vragen hetzelfde te doen (HTM werkt alleen met certificaten)? Het aanspreken van instellingen op hun verantwoordelijkheid kan een namelijk een belangrijke bijdrage leveren in verandering die we allemaal moeten maken.