Bijdrage Brief burge­meester over open­baar­making convenant vreug­de­vuren Sche­ve­ningen


Cie Bestuur

30 januari 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren was blij verrast toen de burgemeester het convenant openbaar maakte. Echter, deze blijheid was van korte duur, want al snel bleek dat dit document alleen gold voor 2016 en dat er in het convenant geen afspraken stonden over het bouwvolume. Op die manier is er nog steeds niet transparant wat de precieze regels waren die golden.

Wat het uiteraard nog veel erger maakte was dat de bouwers aangaven het stuk nooit te hebben gezien. En voorzitter, dat roept natuurlijk nog meer vragen op over het feit dat er geen stuk is van 2018 dat door alle betrokken partijen is getekend.

Ik begrijp nu dat de burgemeester het dossier nu openbaar zal maken. Dit is een mooi gebaar en wordt gewaardeerd door mijn fractie. De kern van onze vragen is:

1. Is er inderdaad een allonge op papier zoals mij eerder is aangegeven?

2. Hoe zijn de nieuwe afspraken met alle partijen herbevestigd?

De Partij voor de Dieren hoopt dat het dossier meer vragen zal beantwoorden dan oproepen en wij kijken uit naar de publicatie.

Moet echt duidelijk worden wat de afspraken waren die in 2018 golden.