Bijdrage Nota van uitgangs­punten voor heront­wik­keling voor­malige ADS velden Monster­seweg


Cie Ruimte

30 januari 2019

Voorzitter,

Het stoort de Partij voor de Dieren dat de gemeente bij ‘vergroening’ verwijst naar de huidige bestemming. Dat is de papieren werkelijkheid. Het terrein dat wordt bebouwd is nu open en groen. Er komt 6000 tot 7000 m2 verstening bij. Dit is (gigantisch en) zeker geen ‘vergroening’. Hoe wordt dit gecompenseerd? Zullen groene daken worden aangelegd?

Kan de wethouder verder aangegeven of en hoeveel bomen voor deze ontwikkeling moeten worden gekapt? Wordt de Stedelijke Groene Hoofdstructuur aangetast? Hoe wordt ingezet op het versterken daarvan?

Tot slot nog wat vragen:

  • Er wordt gesproken over een EPC-score van 0. Hoe wordt hierop gestuurd? Is dit een harde randvoorwaarde?
  • Het college stelt (hoge) erfafscheidingen van het terrein te willen weren. Hoe pakt het college dit aan?
  • Hoe worden natuurwaarden geborgd als ze conflicteren met de belangen van de bewoners en hun auto’s?

Interessant voor jou

Bijdrage De Kern Bijzonder

Lees verder

Bijdrage Brief burgemeester over openbaarmaking convenant vreugdevuren Scheveningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer