Bijdrage De Kern Bijzonder


Cie Ruimte

30 januari 2019

Voorzitter,

Wie regelmatig via de Stationsweg en de Wagenstraat naar het centrum fietst, heeft de afgelopen tijd kunnen aanschouwen hoe de lange stadsentree wordt vergroend. Het is duidelijk dat de wethouder zijn best heeft gedaan voor de biodiversiteit en het groen. Hier is de Partij voor de Dieren erg blij mee.

Voorzitter, vol verwachting lazen wij dan ook het Voorlopig ontwerp Plaats, benieuwd naar de groene weelde die de wethouder ook op deze plek had aangekondigd. Maar helaas. Niet alleen zijn de 4 bomen uit het oorspronkelijke plan geschrapt, ook andere varianten van groen lijken van de baan. Mijn fractie wil graag meer uitleg hierover. Waarom zouden hagen en lager groen geen duurzame vergroening zijn? Het argument dat het ‘rommelig’ zou staan is natuurlijk een mening. Voorzitter, als stad hebben wij afgesproken om te vergroenen en in dit plan wordt de Plaats compleet versteend. De TU Delft presenteerde deze maand nog de Neerslagindex. Daaruit blijkt dat Den Haag van alle steden het hardst getroffen wordt bij extreme neerslag. Voorzitter, onze stad kan het zich niet veroorloven om versteend te blijven. Mijn partij roept de wethouder op om toch een manier te vinden om te Plaats in ieder geval deels te vergroenen.

Ter inspiratie wil ik nog twee foto’s uitreiken aan de wethouder waaruit blijkt hoe groen de Plaats in het begin van de vorige eeuw was.