Bijdrage Koekamp


Cie Ruimte

30 januari 2019

Voorzitter,

Telkens bespreken we het plan rond de Koekamp, maar we komen geen steek verder. De lijst met documenten rond dit plan is haast onnavolgbaar lang geworden. Leidraad, voorontwerp, optimalisatie, definitief ontwerp. En overal staat centraal: inspraak en hoe dat fout kan gaan.

Voorzitter, ondanks herhaald aandringen van de Raad is er eigenlijk nagenoeg niets veranderd aan het onzalige plan van het vorig college. Feit blijft dat er een overbodige fietssnelweg dwars door de natuur wordt aangelegd. En feit is dat de talloze aangenomen moties en voorstellen van belangenorganisaties niet het tij hebben kunnen keren. De wethouder komt gewoon nog een keer met hetzelfde plan.

Belangenverenigingen, zoals de AVN, vonden dit direct een slecht plan, hebben gedemonstreerd en vervolgens geprobeerd met kleine aanpassingen het plan beter te maken. Maar hier is naar gekeken, over geschreven en vervolgens consequent niets mee gedaan. Maar voorzitter, als er een plan ligt van zoveel verenigingen die allemaal een ander belang behartigen en die de gemeente niks kost, waarom dan niet het plan omarmen?

Wat het erge is, is dat eigenlijk het tegenovergestelde wordt gedaan. Het plan van de Groep wordt zo uitgelegd dat het negatief uit de vergelijking komt. Nu opeens zou door de Groep te weinig water ontstaan terwijl de Groep nooit wilde dat er demping zou plaatsvinden; dit was de wens van de gemeente. Kan de wethouder reageren op het plan als er geen sprake is van demping van het water en tegelijkertijd het plan van de Groep wordt gevolgd?

Voorzitter, bij participatie en het gebruiken van de Haagse Kracht hoort ook meedenken. Dit missen we bij deze wethouder. Van belangenorganisaties kan niet dezelfde expertise worden verwacht als van de overheid zelf. Het college had de Groep meer kunnen en moeten begeleiden.

Wat de Partij voor de Dieren het college dus echt kwalijk neemt is dat er niet serieus lijkt te zijn méégedacht over een alternatief waarbij de huidige vorm van het water, of tenminste de huidige vorm van het herteneiland, wordt behouden. Dat was immers de geest van “Plan G”. De minste mug blaast het college tot een olifant op. Twee voorbeelden. 1: Een smalle watergang wordt meteen tot “sloot” gedegradeerd, terwijl het college ook constructief had mee kunnen denken over de juiste vorm en breedte hiervan. 2: Het college neemt het de Groep kwalijk dat de Groep niet met een alternatieve waterberging komt, maar daar had het college zelf ook mee kunnen komen. En het was evident waar dit had kunnen worden gevonden.

De Partij voor de Dieren is daarnaast tegen het pad dwars door het groen van Staatsbosbeheer naar boven toe. Dit pad, wat de natuur weer verder versnipperd heeft geen enkele meerwaarde. Waarom hecht de wethouder zo aan dit extra asfalt? We komen in de Raad met een amendement op dit punt als de wethouder hier niet wat toeschietelijk wil zijn.

Voorzitter, het doel van de moties en voorstellen van belangenverenigingen was heel duidelijk: de watergang, de natuur en de bomen van de Koekamp zo veel mogelijk ontzien. Het college gaf aan de moties uit te voeren, maar hier zien we niets van terug. De Partij voor de Dieren had hier echt meer verwacht van deze wethouder.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed

Lees verder

Bijdrage De Kern Bijzonder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer