Bijdrage Klimaat­neu­traal gemeen­telijk vastgoed


Raad

24 januari 2019

Voorzitter, mijn fractie is teleurgesteld dat het amendement niet gewoon wordt uitgevoerd en dat ter loops de collegedoelstelling wordt afgezakt. Om toch het college tot een versnelling aan te zetten de volgende motie.