Bijdrage Groti­us­plaats


Cie Ruimte

4 oktober 2018

Voorzitter,

De Grotiusplaats bevindt zich vlak naast de Utrechtsebaan en het Prins Bernardviaduct, om maar een paar van de drukste wegen in Den Haag te noemen. De luchtkwaliteit hier voldoet daarom niet aan de WHO-normen. Ook de geluidsnormen worden overschreden. Het is volgens de Partij voor de Dieren onverantwoord om hier te bouwen. Wat gaat de wethouder doen om deze aspecten aan te pakken?

Ook vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen is deze plek onverantwoord. Het college geeft slechts aan dat ze een aanpassing in gang zetten, maar dit zou toch al geregeld moeten zijn voordat een plan wordt goedgekeurd? Verder zou ik graag van de wethouder willen horen wat tegen windhinder wordt gedaan; worden inderdaad bomen geplaatst zoals geadviseerd?

Voorzitter, dan de Haagse Hoogbouwnota. Wordt een BREEAM-NL score van 4 en een GPR Gebouw van minimaal 8 gehanteerd bij deze nieuwbouw? Zo nee, waarom niet? Wordt verder gehouden aan de eis uit de nota dat minimaal 100% van de footprint van de stedelijke laag terugkomt als horizontale buitenruimtes en minimaal 40% ingericht wordt met groen dat een bijdrage levert aan biodiversiteit? Komt deze eis terug en waar dan?

Voorzitter, dan de fiets. Een tijd terug is een motie aangenomen van ons om te zorgen dat een plek voor fietsen wordt gezocht in het verlengde van de Theresiatraat. Wat is hiervoor gevonden? Hoeveel openbare plekken komen er in rondom de torens van de Grotiusplaats? En komen er fietsennietjes onder de overkapping van het Gispen of in de Anna van Buerenstraat?