Bijdrage Koekamp


Cie Ruimte

4 oktober 2018

Voorzitter,

Het onzalige plan van het vorige college om de Koekamp te asfalteren is iets aangepast en verbeterd, maar feit blijft dat er een overbodige fietssnelweg dwars door de natuur wordt aangelegd. De belangrijkste aangedragen alternatieven van de belangenverenigingen, die een hele constructieve bijdrage hebben geleverd, zijn bekeken en weggewuifd. Dit is erg jammer, omdat op die manier meer van de historische en waardevolle natuur behouden kon worden.

Voorzitter, de moties die zijn aangenomen die pleiten voor onderzoeken zijn ook weggewuifd, terwijl het doel van die moties heel duidelijk was om de watergang, de natuur en de bomen van de Koekamp zoveel mogelijk te ontzien. Het college geeft aan de moties uit te voeren, maar dit kan niet leiden tot aanpassing van belangrijke kritiekpunten, zoals de watergang. Waarom die randvoorwaarden meegeven? Dit is toch gewoon strijdig met de moties?

Heel concreet kwamen de belangenverenigingen met een gezamenlijk plan, waarin de oeverlijn en de bomen in de hertenkamp werden behouden. Het college geeft aan dat dit plan technisch mogelijk is, maar dat zij het onwenselijk vindt. Waarom? Als we daarmee belangrijk groen kunnen behouden en alle belangengroepen dat een goed idee vinden; waarom is de wethouder hier dan zo tegen? Waarom moet de vergraving plaatsvinden als de huidige breedte al voldoende is voor een tweerichtingsfietspad en een voetpad? Hoeveel kost deze vergraving?

De Partij voor de Dieren is daarnaast tegen het pad dwars door het groen van Staatsbosbeheer naar boven toe. Dit pad, wat de natuur weer verder versnipperd heeft geen enkele meerwaarde. Mensen die richting Scheveningen willen fietsen kunnen toch gewoon langs de Boslaan? Waarom hecht de wethouder zo aan dit extra asfalt? Als het doel van de wethouder ontsluiting is, is dit toch meer dan bereikt zonder deze weg?

Een grote doorn in het oog van mijn fractie is daarnaast de grote fietsrotonde. Dit is toch volstrekt overbodig? Een recreatief fietspad is toch voldoende? Vooral als we die extra onnodig weg weghalen is zo’n grote rotonde overbodig.

Tot slot voorzitter, mijn fractie begrijpt niet dat op een aantal plekken, bijvoorbeeld langs het Haagse Bos, wordt gekozen voor het kromtrekken van een recht fietspad. Naast het feit dat dit de route langer maakt en bakken met geld kost is; gaat het ook ten koste van de natuur. Waarom hecht de wethouder zo aan dit soort aanpassingen? Waarom bespaart hij geen geld en koestert het bestaande?

Dank.