Bijdrage Raad - Groti­us­plaats


Bijdrage raads­ver­ga­dering

11 oktober 2018

Voorzitter,

De Grotiusplaats ligt naast drukke wegen en daardoor voldoet de luchtkwaliteit daar niet aan de normen die de Wereldgezondheidsorgansiatie stelt. Ook zijn de geluidsniveau’s erg hoog en worden gevaarlijke stoffen hier vervoerd. De Partij voor de Dieren vindt dit niet een plek om woningen te bouwen.

Voorzitter, we laten kinderen hier spelen terwijl we gewoon weten dat dit slecht voor hun gezondheid is. En doen niets om de luchtkwaliteit aan te pakken.

Daarnaast voldoen we niet aan onze eigen doelstellingen. Er worden minder sociale woningen gebouwd en aan de normen van de Haagse Hoogbouwnota worden niet voldaan. Het college laat weer eens zien dat als er geld in het spel is ze niet het goede voorbeeld geeft. Dit geldt zowel voor groen als duurzaamheid. Voorzitter, vandaar de volgende moties:

Verzoekt het college in te zetten opdat minimaal 100% van de footprint van de stedelijke laag terugkomt als horizontale buitenruimtes en minimaal 40% ingericht wordt met groen dat een bijdrage levert aan biodiversiteit.

Mede ondertekend door de HSP

Verzoekt het college vast te leggen dat de gemeente vanaf morgen slechts meewerkt aan de vormgeving van een gemeentelijke grondexploitatie indien aan de duurzame ambities worden voldaan uit de Haagse hoogbouwnota.

We willen niet meer dat hier weer ene plan langskomt en dat we op onze eigen grond niet het goede voorbeeld geven.

Dank.