Motie Geef altijd duurzame voorbeeld op gemeen­te­grond


11 oktober 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 oktober 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening – Grotiusplaats (RIS300549).

Constaterende, dat:

  • in de Haagse hoogbouwnota als ambitie wordt aangegeven dat op gebouw- en gebiedsniveau een BREEAM-NL score van minimaal 4 sterren (excellent) geldt;
  • tevens een GPR Gebouw van minimaal 8 voor de thema’s: milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde geldt en voor energie een score van 9;
  • binnen de gemeentelijke grondexploitatie van de Grotiusplaats deze eisen niet worden gehanteerd en hier niet aan wordt voldaan.

Overwegende, dat:

  • van belang is dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en op haar eigen grondgebied volop inzet op duurzaam bouwen;

Verzoekt het college:

  • vast te leggen dat de gemeente vanaf morgen slechts meewerkt aan de vormgeving van een gemeentelijke grondexploitatie indien aan de duurzame ambities wordt voldaan uit de Haagse hoogbouwnota.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker Frans Hoynck van Papendrecht

Partij voor de Dieren 50Plus


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Betere luchtkwaliteit Leidschenveen

Lees verder

Motie Inzetten op groene eisen Haagse Hoogbouwnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer