Bijdrage Raad - Verkoop­proces Eneco


11 oktober 2018

Voorzitter,

Bij de verkoop van Eneco wordt veel informatie, zoals de rol van de Raad bij veiling of beursgang, wat geenszins een vertrouwelijk karakter heeft verwezen naar besprekingen achter gesloten deuren. Hierdoor kan beperkte sturing plaatsvinden en worden burgers niet geïnformeerd over de voortgang. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • zeer terughoudend om te gaan met het als geheel vertrouwelijk aanmerken van stukken;
  • te bezien of passages uit de vertrouwelijke bijlage van de Raadsmededeling alsnog openbaar gemaakt kunnen worden.

Mede ingediend namens PvdA, CDA en HSP

Dan de sturing van de Raad. Die is er bij Eneco niet. Het enige moment van sturing vanuit de Raad is het tekenen bij het kruisje. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • zich in te zetten om de Raad op een eerder moment dan het definitieve besluit de mogelijkheid te geven om sturing te geven aan het verkoopproces;
  • de Raad, waar nodig vertrouwelijk, te informeren voordat het college een standpunt over een onderhandse verkoop of beursgang inneemt en uitspreekt (bijvoorbeeld in de stuurgroep).

Mede ingediend namens PvdA, CDA en HSP