Motie Open­baarheid bij Eneco


11 oktober 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 oktober 2018, ter bespreking van de Raadsmededeling actualiteit verkoopproces Eneco (RIS300514).

Constaterende, dat:

  • een groot deel van de informatie over Eneco vertrouwelijk wordt verstrekt;
  • hierdoor beperkte sturing kan plaatsvinden en burgers niet geïnformeerd worden over de voortgang.

Overwegende, dat:

  • in huidige vertrouwelijke stukken informatie staat, zoals de rol van de Raad bij veiling of beursgang, die moeilijk gezien kan worden als informatie die bedrijfsbelangen kan schaden;
  • openbaarheid van deze informatie voor de openbare democratische besluitvorming wenselijk is.

Verzoekt het college:

  • zeer terughoudend om te gaan met het als geheel vertrouwelijk aanmerken van stukken;
  • te bezien of passages uit de vertrouwelijke bijlage van de Raadsmededeling alsnog openbaar gemaakt kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Martijn Balster
PvdA
Daniëlle Koster
CDA
Peter Bos
Haagse Stadspartij
Pieter Grinwis
CU/SGP
Hanne Drost
SP

Frans Hoynck van Papendrecht
50Plus


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, PVV, CDA

Tegen

D66, VVD