Motie Pilot lichtshow


11 oktober 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 oktober 2018, ter bespreking van het Beleidskader Jaarwisseling 2018-2019.

Constaterende, dat:

  • bij de Jaarwisseling 2017-2018 de vuurwerkshow in Laak vanwege harde wind moest worden afgelast;
  • vuurwerkshows lucht- en milieuvervuiling veroorzaken;
  • een lichtshow niet afhankelijk is van goede weersomstandigheden en geen lucht- en milieuvervuiling veroorzaakt.

Overwegende, dat:

  • lichtshows een veelbelovend alternatief voor vuurwerkshows zijn, die veel van de met vuurwerkshows geassocieerde nadelen voorkomen.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of dit jaar of volgend jaar in samenwerking met initiatiefnemers tot een pilot kan worden gekomen van een lichtshow als substituut voor professioneel of particulier afgestoken vuurwerk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, CDA, PvdA, SP, PVV, VVD