Motie Ecolo­gisch vuurwerk


11 oktober 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 oktober 2018, ter bespreking van het Beleidskader Jaarwisseling 2018-2019.

Constaterende, dat:

  • siervuurwerk zware metalen als barium, antimoon en strontium bevat, die zich na de Jaarwisseling in het milieu verspreiden en in het oppervlaktewater verzamelen, en schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier;
  • het door het college afgestoken vuurwerk volgens het college conformeert aan het Vuurwerkbesluit;
  • het Vuurwerkbesluit geen milieukundig beperkende bepalingen bevat.

Overwegende, dat:

  • er gekozen kan worden voor ecologisch vuurwerk, waarin zware metalen zijn vervangen door minder milieubelastende stoffen, zonder invloed op het visuele effect.

Van mening, dat:

  • de milieu-impact van met publieke middelen gefinancierde vuurwerkshows geminimaliseerd dient te worden.

Verzoekt het college:

  • bij de vuurwerkshow aan de Hofvijver in 2019/2020 gebruik te maken van ecologisch vuurwerk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen