Bijdrage Jaar­wis­seling 2018-2019


Cie Bestuur

3 oktober 2018

Voorzitter,

Dank aan de burgemeester voor het beleidskader Jaarwisseling. De Partij voor de Dieren is blij met de afdoening van de aangenomen moties over vuurwerk in natuurgebieden en de effecten op het milieu, met name de luchtkwaliteit. Zou de burgemeester kunnen vertellen hoe de milieuschade gemeten gaat worden? Wordt er ook gelet op vervuiling door zware metalen die in vuurwerk voorkomen? En wat vindt de burgemeester een redelijke mate van milieuschade en luchtvervuiling?

Kan de burgemeester verder aangeven hoe bewoners van professionele vuurwerkshows op de hoogte worden gesteld? Hoe milieuvriendelijk is het vuurwerk dat door deze professionals wordt gebruikt? Zitten er bijvoorbeeld zware metalen in het vuurwerk? Is de burgemeester bereid zich in te zetten om milieuvriendelijk vuurwerk te gebruiken bij door de gemeente georganiseerde vuurwerkshows?

Wij zijn blij dat onze motie over vuurwerkvrije natuurgebieden is aangenomen en dat dit wordt meegenomen bij de informatieverstrekking over vuurwerk. Als overlast in natuurgebieden wordt ervaren en dit wordt doorgegeven, kunnen er verbodsborden worden geplaatst. Probleem is echter dat in natuurgebieden niemand woont om aangifte te doen. Hoe gaat de burgemeester hiermee om? Worden bijvoorbeeld natuurorganisaties naar overlast gevraagd?

De show in Laak werd afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. Zou de burgemeester er iets voor voelen om een pilot te proberen met een gesubsidieerde lichtshow in plaats van een vuurwerkshow? Daarmee zouden luchtvervuiling, milieuvervuiling en teleurstelling bij slecht weer in 1 keer worden opgelost. Graag een reactie.

Dan is er natuurlijk nog het gevreesde waterbedeffect.

Hoewel dit vaak wordt aangehaald door de burgemeester, heeft mijn fractie daar nog geen onderzoeksresultaten van gezien. Is hier al onderzoek naar gedaan en wat zijn de resultaten daarvan?

Zowel in Leiden als in Amsterdam wordt nu ingezet op een jaarwisseling zonder particulier vuurwerk. Als dit een succes zal blijken, is de burgemeester dan bereid het voorbeeld van deze steden te volgen? Zo nee, hoe is de burgemeester van plan om om te gaan met het waterbedeffect van alle mensen die met hun lading vuurwerk uit Leiden naar Den Haag gaan komen om hun vuurwerk hier af te steken?

Ik hoop dat de burgemeester al mijn vragen kan beantwoorden, hartelijk dank.