Bijdrage Verkoop­proces Eneco


Cie Bestuur

27 september 2018

Voorzitter,

De uitspraak van de Ondernemingskamer leest als een goed jongensboek. Niet een vrolijk boek, maar vooral één die bol staat van ruzie en achterklap. En niet te vergeten; mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan en niet meer het belang van Eneco voorop hebben staan.

Voorzitter, in dit verhaal zijn door geld verblinde aandeelhouders, de hoofdrolspelers. Ze willen de Raad van Commissarissen wegsturen en uiteindelijk nemen ze genoegen met een mediationtraject zonder Raad van Bestuur. Zo stoken ze de Raad van Commissarissen tegen de Raad van Bestuur op. En dan wordt de voorzitter van de Raad van Bestuur ontslagen. Wat overblijft is een enorme puinhoop waarin ook nog terloops de Ondernemingsraad wordt gepasseerd.

Voorzitter, op basis van deze saga wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen door de Ondernemingskamer geschorst en wordt er een onderzoek gelast. Dit is niet niks.

En voorzitter, wat stelt het college daar tegenover? Niets. Er vindt geen enkele reflectie plaats op de gecreëerde puinhoop. Het oordeel is ontluisterend en toch is er geen reactie. Waarom niet? Wat zijn de conclusies die de wethouder verbindt aan de uitspraak van de rechter? Welke lessen trekt hij daaruit?

Voorzitter, de gemeenteraad wordt naast het summier, ook erg laat geïnformeerd. Twee maanden na een ontluisterend oordeel wordt een brief gestuurd. Ziet de wethouder dit als het tijdig informeren van de Raad?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zou verwachten dat nu het moment is voor reflectie in plaats van met een stoomwals door te willen gaan. Een puinhoop in een bedrijf is echt niet goed voor de aandeelhouderswaarde, toch wethouder? En dit is zeker niet goed voor het personeel; wat juist behoefte heeft aan rust. Wat gaat de wethouder doen om de rust te herstellen en de verbinding met de OR en het personeel te vinden?

Voorzitter, het coalitieakkoord-opportunisme loont nog niet. Eneco zou quick cash moeten zijn om de energietransitie te financieren, maar makkelijk geld bestaat niet. En ondertussen loopt de energietransitie vertraging op. Graag een reactie van de wethouder. Hoeveel vertraging loopt het op?

Tot slot voorzitter, de Partij voor de Dieren was altijd tegen verkoop. Nu komt er echter nog een reden bij; voorkomen dat een belangrijk bedrijf er door hebzucht aan onderdoor gaat. Lees bijvoorbeeld het boek de Prooi, zeg ik tegen de wethouder.